არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონი

 

არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონის შექმნის უპირველესი მიზანია საერთაშორისო და სხვადასხვა ადგილობრივ არბიტრაჟში გავრცელებული ტერმინოლოგიის ქართულ ენაში გადმოტანა და დამკვიდრება. აღნიშნული ლექსიკონის შემუშავებაზე აქტიური მუშაობა დაიწყო საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის (GIAC) ინიციატივითა და გაეროსა და ევროკავშირის განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით.

ლექსიკონის ავტორები – ბექა ინჯია, ნათია ლაპიაშვილი

სამეცნიერო რედაქტორი – პროფესორი ლადო ჭანტურია

   შინაარსი