ნინო ბოგვერაძე, სუროგაციის სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე, თბილისი, 2019

 

წიგნის შესახებ:

ნინო ბოგვერაძის მონოგრაფია ქართულ ენაზე შესრულებული პირველი სამეცნიერო ნაშრომია, რომელშიც შედარებითსამართლებრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით შესწავლილია სუროგაციის სამართლებრივი მოწესრიგების პრობლემები არა მხოლოდ ქართულ რეალობაში, არამედ საერთაშორისო დონეზე. ავტორი სუროგაციის თაობაზე, საქართველოში არსებული კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს მთელ რიგ რეკომენდაციებს, რომლებიც ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის ღრმა და ყოვლისმომცველ ანალიზს.

 

წიგნის აღწერილობა

ფორმატი – B5

გარეკანი – მაგარი

გვერდების რაოდენობა – 531

სამეცნიერო რედაქტორი – პროფ. ზაზა რუხაძე

  ყიდვა

   შინაარსი