ქართული სამართლის კლასიკა, წიგნი I, თბილისი, 2017

 

„ქართული სამართლის კლასიკის“ – პირველ წიგნში თავმოყრილია ცნობილი ქართველი იურისტების სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ქართული სამართლებრივი აზრის განვითარებაში. თემატურად კრებულში შესულია სტატიები ქართული სამართლის ისტორიის, სამართლის თეორიის, სისხლის, სამოქალაქო და საჯარო სამართლის სფეროდან.

 

წიგნის აღწერილობა

ფორმატი – B5

გარეკანი – მაგარი

გვერდების რაოდენობა – 658

სამეცნიერო რედაქტორები – ზვიად კორძაძე, თორნიკე ნემსწვერიძე

  ყიდვა

   შინაარსი