ქართული სამართლის კლასიკა, წიგნი II, თბილისი, 2019

 

„ქართული სამართლის კლასიკის“ მეორე წიგნში თავმოყრილია საქართველოში იურიდიული განათლების ერთ-ერთი ფუძემდებლის პროფესორ გიორგი ნანეიშვილის სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ქართული სამართლებრივი აზრის განვითარებაში.

 

წიგნის აღწერილობა

ფორმატი – B5

გარეკანი – მაგარი

გვერდების რაოდენობა – 537

სამეცნიერო რედაქტორები – ზვიად კორძაძე, თორნიკე ნემსწვერიძე

  ყიდვა

   შინაარსი